วิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์


บันทึกการบรรยาย 

สไลด์ประกอบการบรรยาย

988891_10203903995340903_4475878097870504848_n

997015_10203904490633285_7994240742813032655_n

ภาพถ่ายร่วมกับนักศึกษาและอาจารย์นุรัตน์ ปวนคำมา

วิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ บรรยายเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๔๑๖ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นการบรรยายพิเศษสำหรับวิชา ๑๖๐๑๔๒๓ กฎหมายการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สาระสำคัญของการบรรยายพิเศษเรื่องนี้ประกอบด้วยการอภิปรายสี่ประเด็น กล่าวคือ

  • วิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในยุคต้น
  • วิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในยุคองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • วิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในยุคการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
  • วิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในยุคปัจจุบัน

ขอบคุณอาจารย์นุรัตน์ ปวนคำมา และสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่กรุณาให้เกียรติเชิญไปบรรยายพิเศษครั้งนี้

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องนี้ได้แก่

Advertisements